Referencje

Lik­widacja zagroże­nia geot­ech­nicznego w TAU­RON Ciepło, EC Nowa

Likwidacja zagrożenia geotechnicznego

Naprawa zbiornika pokoag­u­la­cyjnego w ZUW Bochnia

Naprawa zbiornika na wodę pitną w ZUW Bochnia

Iniekcje i uszczel­nienia w Elek­trowni Połaniec

Uszczelnienia w Elektrowni Połaniec

Pozioma przepona izo­la­cyjna w budynku biurowym

Pozioma przepona izolacyjna w budynku biurowym

Posadzka antyelek­trostaty­czna w Alstom Konstal

SBL - Posadzka antyelektrostatyczna w Alstom

Naw­ierzch­nioizo­lacja mas­towa – chod­nik na DTŚ dla Skanska

Skanska DTŚ - wykonanie chodników

Naprawa i iniekcja studni kanal­iza­cyjnych MPGK Busko Zdrój

Naprawa studni kanalizacyjnych MPGK Busko Zdrój

Iniekcje mono­li­tyzu­jące dla Mosty Śląsk

Iniekcje monolityzujące - Mosty Śląsk

Iniekcje skle­ja­jące naw­ierzch­nie betonowe – Stra­bag (H&W)

Iniekcje sklejające nawierzchnie betonowe - Strabag (H&W)