Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabez­pieczenia antyko­rozyjne chronią struk­turę betonu od dostępu szkodli­wych sub­stancji. W zależności od rodzaju szkodli­wego odd­zi­ały­wa­nia stosowane są zabez­pieczenia lekkie, paro­prze­puszczalne lub odporne na np. farby anty­graf­fiti. Dobór uza­leżniony jest od oczeki­wań Inwest­ora oraz wyma­gań kon­strukcji. Zabez­pieczenia w razie konieczności wykony­wane są w barwach np. wg palety RAL.